Ge en gåva till MERCY SHIPS 


Betalning


SEK
Valfritt belopp (minst 1 SEK)



Grunduppgifter


ÅÅÅÅMMDD-NNNN

Frivilliga uppgifter


Det är viktigt för oss att ha korrekt information om personer/organisationer som ger oss gåvor. Person- och organisationsnummer hjälper oss att registrera gåvor på ett korrekt och säkert sätt. Vi hanterar personuppgifter strikt enligt Personuppgiftslagen (PuL). Om du ändå inte vill ange ditt person- eller organisationsnummer kan du skänka gåvan anonymt.
Insamlingsstiftelsen Mercy Ships Sweden • Box 12114 • 40242 Göteborg • +46 (0) 729-850 777 • Gåvokonto: 90 00 93-6