Daniela Neves - Consilium   


 68 dagar kvar

Hej,

Första gången jag hörde talas om Mercy Ships var i december 2015 under en föreläsning som Mercy Ships höll på min arbetsplats Consilium Marine & Safety AB. Redan 10 minuter in på föreläsningen så kände jag att detta är en biståndsorganisation som verkligen gör skillnad och något som jag gärna vill vara en del av.

Consilium Marine & Safety AB har sedan 2015 varit en av huvudsponsorerna för Mercy Ships och under år 2017 startades volontärprogrammet ihop med Mercy Ships. Tack vara detta fantastiska samarbete har jag nu fått möjligheten att arbeta som volontär ombord på Africa Mercy. Under månaderna september, oktober och november kommer jag befinna mig ombord på fartyget i Senegal och hjälpa till inom servicesektorn, troligtvis som Housekeeper.

Idag arbetar jag på vår eftermarknadsavdelning som Service & Warranty Manager. Det här är en roll som kräver att man har ett flexibelt förhållningssätt, ett tydligt fokus på hur man bäst prioriterar inkomna ärenden samt förmågan att anpassa sitt arbete efter förändrade omständigheter vilket jag tror mig komma att ha stor nytta av under min tid på Africa Mercy.

Ett av Consiliums strategiska mål är att vara ”A Great Place To Work” och den här möjligheten knyter verkligen an till det. Consilium vill ge all personal möjlighet att bidra som volontärer och det är även en viktig del av vårt hållbarhetsarbete där vi aktivt tar ett socialt ansvar. Vi är även mycket stolta över att det nya fartyget (2020), Global Mercy, kommer att vara utrustat med brandsäkerhetssystem från Consilium. 

Vill du ge en gåva till Mercy Ships fantastiska arbete så får ni trycka på den gröna knappen. 

/Daniela Neves


Consilium www.consilium.se
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet.

Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna.

Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 400 MSEK.

Mercy Ships - www.mercyships.se
Mercy Ships äger världens största civila sjukhusfartyg Africa Mercy och har hjälpt 2,5 miljoner människor sedan starten 1978. Africa Mercy har 6 operationssalar och 80 vårdplatser. 450 besättningsmän jobbar ombord med olika saker.

 


Mercy Ships Sverige • Box 7008 • 402 31 Göteborg • 031-77 66 936 • Swish: 90 00 936 • Plusgiro: 90 00 93-6 • Bankgiro: 900-09 36